Amsterdam

Welkom op Amsterdamse en Haagse actualiteiten

Amsterdamse aannemer mag van Gemeente Amsterdam 4 weken tijdnemen om..lampje te vervangen!

(aanmelding 23 februari 2019 week 8  bericht  16 maart 2019...)

Parkje waar lampje het niet doet...Parkje waar lampje het niet doet...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zou denken een geweldige klus; als aannemer voor de Gemeente Amsterdam de lampjes overal op straat en parkjes te mogen vervangen. Echter waarom heb je daar bijna 4 weken voor nodig??? En dan nog is het onzeker, want bij kabelbreuk wordt dan Liander ingezet... Dat kan in een wereldstad met een 24 uurs economie! De buurtbewoners in Amsterdam centrum klagen over een lantaarnpaal wiens lampje uit is bij het begin van een parkje(1e Weteringplantsoen). Een st

uk lampje, is een micro-verschijnsel , maar met macro-invloed voor de buurt! Het zorgt in een park voor  extra on-veiligheidsgevoel, voor bewoners, met en zonder hondje en passanten. Honderden mensen als men doortelt. Maar de Gemeente Amsterdam -waar alle partijen die zitting hebben veiligheid als speerpunt hebben- snapt het niet.. Waar zeurt men over? Het is toch maar een=1 lampje? De wijkraadsleden zijn naar de Ombudsman gestapt; mag dit, kan dit en moet dit "beleid" niet met spoed veranderd worden.. aannemer sneller laten werken of... contract opzeggen en een buurtlampjesinzetter inschakelen????

 

 

Bevlogenheid en gedrevenheid bij Statenbijeenkomst in Nieuwspoort Den Haag maart 2019

10 kandidaten Provinciale Staten en Gedeputeerde Jeanette Baljeu uit Zuid-Holland gaven présence op 5 maart 2019 bij het Statendebat georganiseerd door Poorters in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. De plek waar lobbyisten, journalisten en politici en oud politici elkaar tegenkomen. Diverse steuners van Nieuwspoort (Poorters geheten) hadden de opzet bedacht; Gonny van Oudenallen, poorter, lobbyist en oud tweede kamerlid deed de presentatie en interviewde. De gedeputeerde van Zuid-Holland, mevrouw Jeanette Baljeu (Die de Commissaris der Koning verving die net in Bremen met de Koning was) ontving de kandidaten en sprak de kandidaten toe en had het onder anderen over participeren van de provincies; samen sterk en meer. Het gesprek was levendig, het ging om het waarom en de drive van mensen om de politiek in te gaan. Sommigen waren gevraagd, maar de meesten waren ergens voor of tegen en zijn zo de politiek ingerold. En wat speelde er in de provincies: Interessant was dat de onderwerpen waar(behalve Groningen en Limburg) een ieder zich druk over wilde maken anders lijkt te zijn dan waar men zich als burger in het algemeen druk over maakt is de beleving van een niet politicus.... Zijn de provinciezaken dan zo "groot" dat het niet meer dicht bij de burger lijkt te staan?  Het ging over duurzaamheid, vervoers-problematiek op de wegen, dierenleed voorkomen, uitsterving van de Grutto voorkomen(Friesland), veel "plattelandszaken" en ook kinderzorg kwamen voorbij. Men zag de bevlogenheid en de gedrevenheid alsmede het enthousiasme van alle kandidaten voor de "eigen" Provincie. Wie niet veel over Nederlandse provincies wist hoorde hier een mooi scala van provincieproblematiek, streekproducten en liefde van elk voor zijn provincie. Na afloop aan de borrel kwam nog veel meer aan bod en waren de eerste participatiemomenten al in gang gezet!  

De volgende Provinciale Staten kandidaten deden mee: Hanneke Kaamer van Hoegee VVD/NH, Bernardette van den Berg Christen Unie/Drenthe, Luuk van der Veer Partij voor de Dieren/Gelderland, Marianne de Widt, D66/Utrecht, Paul van der Starre/50 plus Flevoland, Maarten Everling Sp/Brabant, Mark Faasse Partij voor Zeeland/Zeeland. Groenlinks was op laatste moment verhinderd, de PvdA uit Groningen kwam zonder bericht niet opdagen en Limburg vierde Carnaval....

 

5 Maart 2019 Statenbijeenkomst in Nieuwspoort

Namen kandidaten nu bekend;

Hoewel het Nieuws in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in den Haag onder "code Nieuwspoort valt" wat daar gezegd wordt achter de deuren blijft daar.... en kan niet als bron gebruikt worden... Mag er wel gemeld worden dat op 5 maart a.s. er een Statenbijeenkomst voor Poorters van Nieuwspoort en hun bezoek wordt gehouden. Uit 12 Provincies is per provincie een kandidaat gevraagd; Zij zullen bevraagd worden over hun bevlogenheid, hun droom voor de komende 4 jaar en wat die Provincie nu toch zo nodig heeft.  Tussen 17.00 en 18.30uur is dit te beluisteren in de sociëteit van Nieuwspoort op dinsdag 5 maart 2019. Presentatoren zijn 2 Amsterdammers: Oud Tweede Kamerleden Marieke van der Werf(zelf ook op een Provinciale lijst staande) en Gonny van Oudenallen. 

De namen van kandidaten van Provinciale Staten die nu reeds bekend zijn:

Noord-Holland : VVD Noord-Holland, Mevrouw Ing J.F.L. (Hanneke) Kaamer van Hoegee

Overijssel : Groen Links Overijssel, de heer Robert Jansen (kwam uiteindelijk niet)

Drenthe: Christen Unie Drenthe, mevrouw Bernadette van den Berg

Gelderland: Partij voor de Dieren Gelderland, de heer Luuk van der Veer

Utrecht: D66 Utrecht, mevrouw Marianne de Widt
 
Flevoland: 50 plus Flevoland, de heer Paul van der Starre
 
Brabant: Sp Brabant, de heer Maarten Everling
 
Zeeland, Partij voor Zeeland en Zeeland Lokaal, de heer Mark Faasse
 
Groningen, PvdA, kwam niet opdagen
 
Limburg, CDAviert Carnaval,wordt vervangen door Zuid-Holland CDA kandidaat Danny de Vries (ook Poorter)
 
Friesland, FNP, hebben met velekandidaten geen kandidaat om naar Den Haag te sturen… tot nu toe; Rendert Algra, fries in hart en nieren van het CDA en poorter naam de Friesen waar!

 

 

 

Februari 2019 Staat koopt extra aandelen KLM

Blijft de Klm en Nederland in de "lucht". Als het aan Den Haag ligt wel! Zie alle kranten van heden 26 februari 2019.

=================

 

Maart 2018

"Pas"na verkiezingen wordt op zondag betaald parkeren in Amsterdam oud West en Westerpark ingevoerd!

Hoe pak je het aan als deelraad die anti-auto is; je gaat pas na de verkiezingen betaald parkeren invoeren op zondag! In plaats dat Westerpark/oud west bewonersgebied parkeren invoert, gaat men zondag 1200-2400 uur betaald parkeren invoeren per 8 april 2018. En bewoners mogen "10 uur per maand" een reductiekaart inzetten voor bezoekers. "Maar er zijn ook mensen die nog steeds geen parkeer-vergunning hebben en wel een auto, deze honderden mensen zijn nu ook in het weekend de klos... " aldus Gonny van Oudenallen namens de Amsterdamse Juffers, lijst 17

De argumentatie van het stadsdeel is "veel parkeren heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook heeft de hoge parkeerdruk tot gevolg dat veel voertuigen fout geparkeerd (gaan) staan. Wat weer kan leiden tot een slechtere bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten....”, 

Lijst 17 Amsterdamse Juffers wil gewoon een bewonersgebied en niet weer torenhoge extra parkeertarieven die niet in parkeergarages worden geïnvesteerd.

 

Maart 2018

Hoe zeker is de metro en doet men niet een stap te snel bij het GVB
 
 De Amsterdamse Juffers lijst 17 ism Verkeersgroepen Amsterdam Centrum zegt: Terwijl de politiek in debatten over van alles spreken wat meestal in Den Haag en de Tweede Kamer thuishoort;  vragen lijst 17, de Amsterdamse Juffers zich af; 
 
Wat is het effect van 22 juli 2018 voor oudere en jongere Amsterdammers?"
 
Zoals iedere journalist weet is dat de dag dat de tramlijnen veranderen, dat we de metro dienen te nemen en dat geen rekening met avonduren wordt gehouden, donkere gaten in de grond, afstanden van tramhaltes etc.
 De verbindingen op het Leidseplein zijn nu al niet sympathiek, men moet teruglopen voor een verbinding, Tramhalte Ceintuurbaan voor een seniorenflat is verdwenen, tramhaltes op de Vijzelstraat zijn “verlegd”, Lijn 14 wordt opgeheven, in de Witte de Withstraat gaat de tram uit, In Zuid zijn er stukken die niet meer bediend gaan worden, ouderen moeten grotere stukken gaan lopen...
 
Lijst 17 de Amsterdamse juffers, ism verkeersgroepen Amsterdam is zich aan het ingraven in het dossier en voorziet grote problemen na 22 juli 2018
 
"Want straks hebben we ondergrondse mogelijkheden;
-maar waarom zou alles meteen goed gaan, en wat is de oplossing als de metro nog groeistuipjes heeft????"
 
"Maar wie bewaakt de stations????? Op de Nieuwmarkt bereiken ons nu al de klachten dat er gedeald wordt, gespuis rondhangt en dat de politie geen mogelijkheden heeft om beter te controleren;
-waarom zou dat na 22 juli verbeteren, waar zitten de opgevoerde kosten; veiligheid metrostations in de begrotingen???
 
Ziet u de ouderen uit Zuid dan die metro nemen, terwijl juist zij als “de witte raven” altijd al zo door de politie benoemd worden;  extra gevoelig voor “misdaadproblemen...”?????", aldus de Amsterdamse Juffers
 
22 juli 2018, die dag, is zoals zij nu zien een omslag, maar is dat wat deAmsterdammers willen. Waarom niet eerst de metro laten rijden en dan pas de stad EN ZIJN LIJNENSTELSEL omgooien?????

 

Maart 2018

Weer valse aanmaningen van CJIB in omloop!

Wie een dezer dagen een brief van het CJIB krijgt voor aanmaning betalen boete, moet voor te betalen eens goed naar de brief kijken! Namelijk het CJIB stuurt .....geen aanmaningen; conclusie wie de site van het CJIB leest ontdekt dit is een valse brief!  Raar is dat er een bankrekeningnummer opstaat men zou zeggen daar kan men als overheid toch zo bijkomen en die rekeninghouders aanpakken, dat schijnt niet "zomaar" te kunnen.  Volgens de site van het CJIB hoef je niet te doen, maar wij hopen dat de Overheid wel iets doet!!!

 

Maart 2018

Verkiezingsborden niet bedoeld voor wandelaars

Het is raar maar waar op vele plekken in Amsterdam staan verkiezingsborden die niet te lezen zijn voor de voetgangers..... Terwijl het toch de bedoeling is dat Amsterdammers geïnformeerd worden. op het Haarlemmerplein, bij de Kamer van koophandel en andere plekken staan de borden zekers niet goed. De Verkeersgroepen Amsterdam samen met lijst 17 de Amsterdamse Juffers gaat vragen of de borden anders kunnen worden gezet!

 

Maart 2018

Terwijl de debatten overal opstarten is er blijkbaar armoede in Amsterdam. In een supermarkt op het Marie Heinekenplein in Amsterdam werd een man vriendelijk vandaag vriendelijk verzocht even aan een dubbelcheck van zijn boodschappentas te doen. De man een veertiger, liep rustig babbelend mee en vlak bij de uitgang liet hij zijn boodschappentas plots achter en maakte een sprintje de deur uit. Weg van de verraste medewerkers. In een vraaggesprekje met de medewerkers; "Het gebeurt 3-7x per dag dat wij mensen moeten aanhouden... en dan hebben we daar zeker al vermoedens bij..."

 

februari 2018

Amsterdamse verkiezingsborden zijn "terecht" en geplaatst!

 

februari 2018

Gemeente Amsterdam loopt achter met plaatsen verkiezingsborden 

De Gemeente Amsterdam loopt achter met het plaatsen van verkiezingsborden, in plaats 4-6 weken van te voren wordt het krap 3 weken van te voren... Hoewel al weken het materiaal is aangeleverd, staan de borden en zijn ook de vrijplaatsen voorposters nog niet "geplaatst".  Voorvrouw van de Amsterdamse Juffers, gonny van Oudenallen, heeft ooit meegedacht om een groot verkiezingsbord in te brengen zodat alle partijen gelijke grootte van posters kregen en minder kosten hoefden te maken. "Heel goed nu nog met spoed de borden plaatsen! Andere steden hebben hun borden al 2 weken klaar staan", aldus van Oudenallen.